TKC発行:「戦略経営者」の特集中小企業「IT経営」

2000年03月02日

200年3月、TKC発行の「戦略経営者」の特集にて、中小企業「IT経営」に掲載されました。